ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT 2019

Họ và tên
Ngày sinh Giới tính
Hộ khẩu
Địa chỉ
Điện thoại
Email
CMND
Đối tượng (Theo quy chế tuyển sinh)
Khu vực (Theo quy chế tuyển sinh)
Năm tốt nghiệp
Đăng ký học tại
Tổ hợp xét tuyển
Kết quả lớp 12 (Chỉ nhập các môn trong tổ hợp)
-Toán -Lý -Hóa
-Sinh học -Tiếng anh -Ngữ văn
-Lịch sử -Địa lý -GDCD
Ngành đăng ký