Responsive image

TRA CỨU HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024 

(*) Thí sinh nộp hồ sơ Online cần nộp hồ sơ về trường và đăng ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ GDĐT gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại mục Xem chi tiết trong kết quả tra cứu hồ sơ)
- 01 Bản sao học bạ có chứng thực
- 01 Bản sao Bằng Tốt nghiệp THPT / Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 nộp về trường sau khi có giấy chứng nhận TN tạm thời
- 01 Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
- Lệ phí xét tuyển: 20.000 đ
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào Trường cần phải đăng ký xét tuyển vào Trường trên Hệ thống tuyển sinh của BỘ GDĐT, chọn thứ tự nguyện vọng là 1.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 0255.3845566