Responsive image

TRA CỨU HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 

Thí sinh nộp hồ sơ Online cần nộp hồ sơ về trường gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại mục Xem chi tiết trong kết quả tra cứu hồ sơ)
- 01 Bản sao học bạ có chứng thực
- 01 Bản sao Bằng Tốt nghiệp THPT / Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 nộp về trường sau khi có giấy chứng nhận TN tạm thời
- 01 Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
- Lệ phí xét tuyển: 20.000 đ
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 0255.3845566