TRA CỨU HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT 2020


Họ tên / CMND  

 

Thí sinh có tên trong danh sách trên Nhà trường đã tiếp nhận được hồ sơ! Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 0255.3845566