Responsive image

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ tên thí sinh (*)
2. Giới tính (*)
3. Ngày sinh (dd/mm/yyyy) (*)
4. CCCD (*)
5. Hộ khẩu
- Tỉnh
-Huyện
6. Điện thoại (*)
7. Email (*)
8. Địa chỉ liên lạc(*)
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
9. Đối tượng ưu tiên (*)
10. Khu vực (*)
11. Trường THPT (*)
-Năm lớp 10(*)
-Năm lớp 11(*)
-Năm lớp 12(*)
12. Năm tốt nghiệp
13. Đăng ký học tại:
14. Ngành xét tuyển
15. Tổ hợp xét tuyển
16. Phương thức xét tuyển
17. Kết quả học tập
- -