TRA CỨU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018

 

Họ tên/CMND

-Thông báo nộp GCN bản chính đối với thí sinh xét tuyển từ điểm thi THPT

- Hướng dẫn thủ tục nhập học

Nguồn: Ban thư ký tuyển sinh đại học 2018. Điện thoại: 0255.3845566 - 0255.3845567. Email: tuyensinh@tckt.edu.vn